Adres

Szaserów 117
04 - 349 Warszawa

Nr telefonu

690 513 060
518 238 080

Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa
04-349 Warszawa, ul. Szaserów 117
NIP: 113–27–37–471
REGON: 141578563

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych moich przez administratora danych osobowych UKS 141 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu możliwości kontaktu ze strony UKS 141 Warszawa.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniu dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych i niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

x